موضوع ديدن مورچه اي كه باري را ميكشد  

آن چرا که مشاهده میکنیم از قدرت بی کران خداوند است . مورچه اي را میبینیم که باری به سختی حمل میکند، تعجب اينجاست که چگونه اين بار که از جثه خود بزرگتر است را حمل میکند! وقتی به زحمت و تلاش مورچه نگاه میکنیم در فکر فرو میرویم که مورچه به فکر اندوخته کردن طعامی براي زمستان خود است . توان و قدرت مورچه به ما درس زندگی میدهد که خواستن،توانستن است . درست است که باری که مورچه حمل میکند با جثه اش همخوانی ندارد اما چون اراده میکند به هدفش میرسد . خداوند ن

ادامه مطلب  

دیدن مورچه ای که باری را می کشد  

 
آن چرا که مشاهده میکنیم از قدرت بی کران خداوند است . مورچه اي را میبینیم که باری به سختی حمل میکند، تعجب اينجاست که چگونه اين بار که از جثه خود بزرگتر است را حمل میکند! وقتی به زحمت و تلاش مورچه نگاه میکنیم در فکر فرو میرویم که مورچه به فکر اندوخته کردن طعامی براي زمستان خود است . توان و قدرت مورچه به ما درس زندگی میدهد که خواستن،توانستن است . درست است که باری که مورچه حمل میکند با جثه اش همخوانی ندارد اما چون اراده میکند به هدفش میرسد . خداوند

ادامه مطلب  

دیدن مورچه ای که باری را می کشد  

 
آن چرا که مشاهده میکنیم از قدرت بی کران خداوند است . مورچه اي را میبینیم که باری به سختی حمل میکند، تعجب اينجاست که چگونه اين بار که از جثه خود بزرگتر است را حمل میکند! وقتی به زحمت و تلاش مورچه نگاه میکنیم در فکر فرو میرویم که مورچه به فکر اندوخته کردن طعامی براي زمستان خود است . توان و قدرت مورچه به ما درس زندگی میدهد که خواستن،توانستن است . درست است که باری که مورچه حمل میکند با جثه اش همخوانی ندارد اما چون اراده میکند به هدفش میرسد . خداوند

ادامه مطلب  

مورچه  

مردی مورچه اي را دید که خاکهاي پاي کوه را جابجا می کند، به او گفت چه میکنی؟
 
 
مورچه گفت معشوقه ام گفته اگر کوه را جابجا کنی به وصال تو در خواهم آمد
مرد نگاهی کرد و گفت حتی اگر عمر نوح هم داشته باشی اين کار امکان پذیر نیست
مورچه گفت خودم هم می دانم اما براي عشقم تمام سعی خود را خواهم کرد

ادامه مطلب  

گروه چهارم-تمرین6 صفحه17  

کبوتر یک بار تشنه شد پس آمد به سوی رودخانه آب می نوشید و نزدیک ان مورچه اي در آب افتاد پس نزدیک بود که هلاک شود پس هنگامی که کبوتر را دید از او کمک خواست پسکبوتر براي او برگی را ددر آب انداخت پس مورچه از مرگ نجات یافت پس هنگامی که صیاد خواست کبوتر را بگیرد کمانش را کشید براي کشتن او.مورچه پاي صیاد را گاز گرفت.پس توجه صیاد به سمت درد رفت و مورچه رها شد.

ادامه مطلب  

 

تقواي بعضیا مرا کشته به پیراهن یه ادمی مورچه بوده حتی مورچه را فوت نکرده رفته کنار دیوار تا مورچه خودش بره روی دیواریا مثلا یه نفر توی قم یه جا واسه عبادت میره یه مورچه توی دستمالش میشه تا عبادتش تموم میشه برمیگرده خونه متوجه میشه توی دستمالش همچین چیزی هست با پاي پیاده برمیگردد تا مورچه به خونه اش برگرده
من که خدا میدونه همچین نیستم ولی بهتر حداقل از گناه خیلی پیش پا افتاده دوری کنم و واجبات ساده مثل نماز روزه سر موقع درست بخونم شايد به اين

ادامه مطلب  

 

تقواي بعضیا مرا کشته به پیراهن یه ادمی مورچه بوده حتی مورچه را فوت نکرده رفته کنار دیوار تا مورچه خودش بره روی دیواریا مثلا یه نفر توی قم یه جا واسه عبادت میره یه مورچه توی دستمالش میشه تا عبادتش تموم میشه برمیگرده خونه متوجه میشه توی دستمالش همچین چیزی هست با پاي پیاده برمیگردد تا مورچه به خونه اش برگرده
من که خدا میدونه همچین نیستم ولی بهتر حداقل از گناه خیلی پیش پا افتاده دوری کنم و واجبات ساده مثل نماز روزه سر موقع درست بخونم شايد به اين

ادامه مطلب  

دانستنی ها  

چطور مورچه ها راه لانه شان را پیدا می كنند؟
 
دانشمندان درباره انواع مختلف مورچه ها مطالعه كرده و به اين نتیجه رسیده اند كه هر نوع مورچه اي طریقه مخصوصی در پیدا كردن راه لانه اش دارد. مثلاً بعضی از مورچه ها از طریقه نشانه گذاری در روی زمین استفاده می كنند، یعنی وقتی لانه شان را ترك می كنند علائم روی زمین را نشانه می گذارند تا در موقع برگشت بتوانند از روی آن نشانه ها راه لانه خود را پیدا كنند درست شبیه علائم ساختمان ها یا خیابان ها كه ما براي پی

ادامه مطلب  

مورچه  

مورچه کوچکی را دیدم امروز...
با شادمانی روی گل هاي قالی خانه کوچکمان راه می رفت...
وقتی به من نزدیک شد...
ضربه اي به او زدم که دورش کنم...
پرت شد کمی آن طرف تر...
از جا که بلند می شد...
اين بار کمی می لنگید...
دیگر شادمان نبود...
راه رفتنش با درد همراه بود...
آن قدر نگاهش کردم تا محو شد در پیچ و خم گل هاي قالی...
و چند ثانیه قبل از اين که به خوابی عمیق فرو روم...
به اين فکر کردم که اين قصه ی همه ی ما آدم هاست...
به آدم هايی که به سمتمان می آیند ضربه می زنیم...
زخم می ز

ادامه مطلب  

دنیا ی همزیستی  

رابطه همزیستی مورچه و شته
شته ضمن مکیدن شیره گیاهی با اندک تحریکی از خود ترشحات شیرینی خارج می کند که بسیار مورد پسند مورچه است .بهمین سبب مورچه با دانستن اين موضوع شاخکهاي خود را به پشت شته زده ازماده شیرین مترشحه استفاده میکند.مورچه ها اغلب از اين منبع غذائی در مقابل دشمنان دفاع کرده گاه براي محافظتشان پناهگاه میسازند . بعضی از انواع مورچه اقدام به نگهداری و پرورش گله اي از شته ها می کنند . تخم شته ها را در زمستان به لانه خود برده مرتبا با ل

ادامه مطلب  

پاسخ خودارزیابی های درس2  

پاسخ خودارزیابی هاي درس21. دربیت آخرشعر(صورتگرماهر)به کدام نام هاي خداوند اشاره
شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید2. چه شگفتی هاي دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم
کاردارند.آن هايی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری میکنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها
کارگرهستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت
خوارند.همچنین صداي مورچه جز صدا هاي بلند است.3. چراخداونددرقرآن کریم انسان رابه اندیشیدن درشگفتی هاي خلقت دعوت می
کن

ادامه مطلب  

پاسخ خودارزیابی های درس2  

پاسخ خودارزیابی هاي درس21. دربیت آخرشعر(صورتگرماهر)به کدام نام هاي خداوند اشاره
شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید2. چه شگفتی هاي دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم
کاردارند.آن هايی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری میکنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها
کارگرهستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت
خوارند.همچنین صداي مورچه جز صدا هاي بلند است.3. چراخداونددرقرآن کریم انسان رابه اندیشیدن درشگفتی هاي خلقت دعوت می
کن

ادامه مطلب  

میرزا_جواد_آقا_تهرانی  

میرزا_جواد_آقا_تهرانی، دقیقا ۱۱۲ سال پیش به دنیا آمد و ۲۷ سال پیش از دنیا رفت ... با اين وجود، هنوز از دنیا نرفته است! حدود چهل سال پیش وقتی که مهیاي سفری می شود، در بازگشت از سفر، درمی یابد که مورچه اي با او همسفر شده! به سرعت به همراهانش می گوید: باید بازگردیم به همان نقطه اي که از آنجا آمده ايم! چرا که من حق ندارم اين مورچه را از وطن و زادگاهش اينگونه ناخواسته دور کنم ... آن عارف ربانی برمی گردد و #مورچه را در کنار همنوعانش در همان محل زیستگاهش رها

ادامه مطلب  

دانلودکارتون مورچه و مورچه خوار The Ant and the Aardvark  

دانلود رايگان سریال کارتونی مورچه و مورچه خوار The Ant and the Aardvark
17 قسمت کامل به زبان اصلی با لینک مستقیم و کیفیت 576p DVDRip
نام فیلم: مورچه و مورچه خوار – The Ant and the Aardvark | ژانر: انیمیشن، کوتاه، کمدی
انتشار: 1969 تا 1971 | زبان: انگلیسی | زیرنویس فارسی: ندارد | کیفیت: DVDRip
مدت هر قسمت: 6 دقیقه | حجم: 50 مگابایت | امتیاز: 7.2 از 10 در IMDB
خلاصه داستان: اين کارتون قدیمی و محبوب، تلاش‌هاي یک مورچه‌خوار آبی براي گرفتن و خوردن مورچهاي قرمز به نام “چارلی” را

ادامه مطلب  

دانلودکارتون مورچه و مورچه خوار The Ant and the Aardvark  

دانلود رايگان سریال کارتونی مورچه و مورچه خوار The Ant and the Aardvark
17 قسمت کامل به زبان اصلی با لینک مستقیم و کیفیت 576p DVDRip
نام فیلم: مورچه و مورچه خوار – The Ant and the Aardvark | ژانر: انیمیشن، کوتاه، کمدی
انتشار: 1969 تا 1971 | زبان: انگلیسی | زیرنویس فارسی: ندارد | کیفیت: DVDRip
مدت هر قسمت: 6 دقیقه | حجم: 50 مگابایت | امتیاز: 7.2 از 10 در IMDB
خلاصه داستان: اين کارتون قدیمی و محبوب، تلاش‌هاي یک مورچه‌خوار آبی براي گرفتن و خوردن مورچهاي قرمز به نام “چارلی” را

ادامه مطلب  

حضرت سلیمان و مورچه عاشق :  

حضرت سلیمان و مورچه عاشق :روزی حضرت سلیمان مورچه‌‌اي را در پاي کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاکهاي پايین کوه بود.از او پرسید: چرا اين همه سختی را متحمل می‌‌شوی مورچه گفت: معشوقم به من گفته اگر اين کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می‌‌خواهم اين کوه را جابجا کنم.حضرت سلیمان فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمی‌‌‌توانی اين کار را انجام بدهی.مورچه گفت: تمام سعی‌‌ام را می‌‌کنم حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشتکار

ادامه مطلب  

546  

 
 روزی حضرت سلیمان (ع) در کنار دریا نشسته بود ، نگاهش به مورچه اي افتاد که دانه گندمی را با خود به طرف دریا حمل می کرد، سلیمان (ع) همچنان به او نگاه می کرد که دید او نزدیک آب رسید.
 در همان لحظه قورباغه اي سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود، مورچه به داخل دهان او وارد شد ، و قورباغه به درون آب رفت، سلیمان مدتی در اين مورد به فکر فرو رفت و شگفت زده فکر می کرد.
ناگاه دید آن قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود آن مورچه آز دهان او بی

ادامه مطلب  

تمام سعی مان را بکنیم، پیامبری همیشه در همین نزدیکی ست..‎  

روزی حضرت سلیمان مورچه اي را در پاي کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک هاي پايین کوه بود. از او پرسید: چرا اين همه سختی را متحمل می شوی؟ مورچه گفت: معشوقم به من گفته اگر اين کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می خواهم اين کوه را جابجا کنم. حضرت سلیمان فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمی توانی اين کار را انجام بدهی. مورچه گفت: تمام سعی ام را می کنم... حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشت کار مورچه خوشش آمده بود براي او کوه را

ادامه مطلب  

حکایت اخراج مورچه  

حکايت اخراج مورچهاين داستان فوقه فوق‌العاده است

ادامه مطلب  

اگر مورچه هم‌ بلندای انسان بود با چه ‌تندی راه می‌رفت؟  

روشن نمايی :
 در ویرايش اين نوشته،  ما از نسک (کتاب) «پارسی بگوییم، تازی نگوییم» ، براي سره نویسی واژه هاي تازی به پارسی بهره گرفته ايم.
اگر انسان توانايی مورچه را داشت می‌توانست باری برابر ۴۵۰۰ کیلوگرم را بالاي سر خود ببرد و با تندی ۸۳ کیلومتر بر ساعت بجنبد ! کرامند‌ترین نکته در آبشخور مورچه‌ها اين است که یکی از نیرومند‌ترین جانداران زنده روی گوی زمین شمرده می‌شوند و ناگریز می‌توانند اجسام با 50 برابر وزن خود را از زمین بلند کنند! اگر اين

ادامه مطلب  

باید مغز ها را عقیم کرد!!!  

در شهر مورچه ها ملکه صد ها ندیمه داشت. همه مورچه ها کار می کردند تا ملکه بخورد و نسل خودش را زیاد کند .حتی مورچه ها را عقیم می کرد که به جز کار به چیز دیگری فکر نکنند !گروهی کارگر گروهی پرستار گروهی سرباز خلاصه هر مورچه اي کاری داشت که باید صبح تا غروب آن را انجام می داد .نظم خاصی بود و هیچ اعتراضی هم نبود !تا اين که یکی از مورچه ها از زیر دست ملکه در رفت و عقیم به دنیا نیامد !وقتی بزرگ تر شد،  او احساس کرد که نیاز جنسی دارد !ولی هیچ جنس مخالفی در آن ج

ادامه مطلب  

مورچه ها هم ریاضی بلدند...  

دانشمندان طی یک آزمايش عجیب، براي دسته اي از مورچگان کفشهايی که پاهاي آنهارابلند می کرد تهیه کردند و رفتار حرکتی آنها را بررسی کردند، نتیجه بیانگر اين نکته بود که مورچه هايی که پاهاي آنها در مسیر برگشت بلند شده بود، مسیر را گم کردند اين حیوانات براي اندازه گیری مسافت هاي مختلف و جهت یابی، قدمهايشان را می شمرند. محققین بر اين باورند مورچه هاي صحرايی از نوری که از ستارگان در آسمان شب تابیده می شود، به عنوان کلیدی جهت بازگشت به لانه هايشان است

ادامه مطلب  

 

من زوداحساسی میشوم...حتی به بوی خوب نان...حتی به گنجشکی جوان. حتی به ابراسمان... حتی به توپ بچه ها... فرنی وسوپ بچه ها. من زوداحساسی میشوم....حتی به نقش یک گلیم...یک کاسه پراش وحلیم...حتی به یک عقل سلیم... من زوداحساسی میشوم...حتی به نظم مورچه ها...ازعزم جزم مورچه ها... ازتکه قندی که شده... میزبان بزم مورچه ها من زوداحساسی میشوم...ازرنگ خوب پرتقال...حتی به یک فرض محال...ازموجبات شورحال...حتی زطرح یک سوال...من زوداحساسی میشوم.. ازگریه اواره ايی...حتی به کفش پاره ا

ادامه مطلب  

 

مردی مورچه اي را دید که خاکهاي پاي کوه را جابجا می کند، به او گفت چه میکنی؟
مورچه گفت معشوقه ام گفته اگر کوه را جابجا کنی به وصال تو در خواهم آمدمرد نگاهی کرد و گفت حتی اگر عمر نوح هم داشته باشی اين کار امکان پذیر نیستمورچه گفت خودم هم می دانم اما براي عشقم تمام سعی خود را خواهم کردمرد که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بود مورچه را له کرد و گفت: پس بمیر بدبخت زن ذلیل

ادامه مطلب  

 

 
مرگ برگ برنده مردیست که در تنهايی باری را بدوش میکشد؟
یا ستاره پر فروغ زنیست که حسرت آغوش مرد بزرگواری را میبرد؟
هر چه هست با آمدنش همه چیز را تمام میکند
حتی شادی کودک سر به هوايی که راه بر مورچه نیمه جانی بسته
 
 
 
 
 
 
 
 

ادامه مطلب  

بوی بی کسی...  

بدنم بوی بی کسی میدهد واين را به خاطر دارم که تنت بوی باران میدهد...به خاطر دارم تورا...مرا...وبی سببی را...رفتی و نبودنت را به نیش کشیدم....و مانند مورچه اي که هی زمین میخورد هی زمین خوردم...مورچه ام ونبودنت بار سنگینی است بر دوشم...وبا هربار شنیدن اسمت...اين بار بر سرم آوار میشود... به نیش کشیدن آن چشم ها...دست ها سخت است...برايم الرحمن بخوان وبخواه که رد شوم نبودنت را...

ادامه مطلب  

جالب ترین دانستنی ها درباره مورچه ها  

مورچه ها موجودات حیرت آوری هستند. آنها از هر ویژگی اي که به فکرمان برسد برخوردارند. براي مثال، ما می دانیم که مورچه ها بسیار قویند و قادرند باری به اندازه چند برابر وزن بدنشان را بلند کنند. همچنین می دانیم که مورچه ها حشراتی اجتماعیند و در کلنی ها زندگی می کنند.
 
• اما آیا می دانستید که کلنی مورچه ها می تواند هزاران کیلومتر وسعت داشته باشد؟ آیا می دانید که مورچه ها می توانند تبدیل به هیولاهاي وحشتناکی شوند؟در اين مطلب واقعیات جالبی دربار

ادامه مطلب  

تولدم ن مبارک  

امشب تولدم بود
دیشب به مورچه خار گفتم میبینمت و تون فکر کرد میخام برم ی شش و عصبانی شد و خوابید.صبح بهم صبح بخیر نداد جوابمو نداد.کلی زنگش زدم تا بفهمه نرفتم ولی اين سماجت کار دستم داد مورچه خارم گفت رابطه نداشته باشیم یبار دیگه شکستم جلوش و ازش خواستم پیشم بمونه باز غرورم شکستم خودمم شکستم.گفت نمیره 
ازش خواسته بودم عصر بهم  بزنگی و تبریک  بگه ولی گفت نخیر.فکر میکردم واسه تولدم برنامه داره.گفته بود چنان تولدی برات تو تلگرام بگیرم ولی تبریک

ادامه مطلب  

شما خونتون مورچه داره :)))))))  

دخترک عاشق اين ترانه شده . یا خودش داره زمزمه میکنه یا اينکه صداي ترانه از تو گوشی من میاد ... جالب اينجا بود که تا قبل از اينکه اين ترانه رو ببینه از مورچه میترسید :)) به ترانه صوتیشم رضايت نمیده و حتما باید تصویری ببینه:)))))))
پ.ن: دیروز براي دخترک حلیم بار گذاشتم براي عصرونه میل کنن .. جاتون خالی خیلی خوشمزه شده بود..
پ.ن: دیشب از 10 خوابیدم اما بازم صبح انگار که کوه کنده باشم:( نیمدونم دوباره اين بدن من چیش بالا پائین شده ..

ادامه مطلب  

میازار موری که دانه کش است!  

 
بارش افتاد. دوباره بلند شد و با کمک دوستانش یک تکه از غذا را به نیششان کشیدند و رفتند، نمیگم که اصلا" وسوسه نشدم که دستمو بذارم روشونو لهشون کنم!! ولی اينقدر اين کوچولوهاي نازنین درست و متحد و هماهنگ و با نظم کار میکردند که حیفم اومد عیششونو، نوش کنم!
همین طور که نزدیک به یک ساعت! چهار زانو نشسته بودم روی زمین سرد و چمباتمه زده بودم روبروی مورچه ها و از مقايسه بی کفايتی آدمها و عملکرد درست مورچه ها ذهنمو شکنجه میدادم و خودخوری میکردم ؛ سايه ی

ادامه مطلب  

نصف مورچه های کلنی تنبل هستند!!  

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندانی که دنیاي حشرات را مورد بررسی قرار می دهند از مدتها پیش با زیر نظر قرار دادن اجتماع مورچه ها در پی درک اين موضوع بودند که بی تحرکی تقریبا نیمی از آنها در هر لحظه نشانه تنبلی اين دسته است یا فقط درحال استراحت موقتی و کسب انرژی مجدد هستند؟
اِوری چـــــیز

ادامه مطلب  

ماجرای صحبت حضرت سليمان و مورچه  

حضرت سلیمان (ع ) در کنار دریا نشسته بود ، نگاهش به مورچه اي افتاد که دانه گندمی را باخود به طرف دریا حمل می کرد .سلیمان (ع) همچنان به او نگاه می کرد که دید او نزدیک آب رسید.در همان لحظه قورباغه اي سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود ، مورچه به داخل دهان او وارد شد ، و قورباغه به درون آب رفت.
سلیمان مدتی در اين مورد به فکر فرو رفت و شگفت زده فکر می کرد ، ناگاه دید آن قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود ، آن مورچه آز دهان او بیرون آم

ادامه مطلب  

چطور مورچه ها راه لانه شان را پیدا می كنند؟  

ادامه مقاله را در ادامه مطلب بیابید.

بیشتر بدانید ...دانشمندان درباره انواع مختلف مورچه ها مطالعه كرده و به اين نتیجه رسیده اند كه هر نوع مورچه اي طریقه مخصوصی در پیدا كردن راه لانه اش دارد. مثلاً بعضی از مورچه ها از طریقه نشانه گذاری در روی زمین استفاده می كنند، یعنی وقتی لانه شان را ترك می كنند علائم روی زمین را نشانه می گذارند تا در موقع برگشت بتوانند از روی آن نشانه ها راه لانه خود را پیدا كنند درست شبیه علائم ساختمان ها یا خیابا

ادامه مطلب  

داستان شماره ی 4 ( 3 آذر )  

داستان شماره ی 4 :
مورچه کوچولو و خانواده و دوستانش در لانه اي پر پیچ و خم زندگی می کردند. مورچه ها هر روز صبح زود از خواب بیدار می شدند و کار و تلاش را با هم و همراه هم شروع می کردند. آن ها دانه هاي ریز و درشت را با کمک هم به لانه می بردند. بقیّه ی حیوانات و جانوران با تعجّب به آن ها می گفتند : .................................

ادامه مطلب  

حل پيچيده ترين معادلات رياضي به کمک مورچه ها  

 حل پیچیده ترین معادلات ریاضی به کمک مورچه ها
 
  مورچه ها قادرند بسیاری از مسائل سخت ریاضی را با کمک گرفتن از هوش خود حل کنند. بررسی ها نشان می دهد، مورچه ها در ساخت لانه و حتی جمع کردن آذوقه از بسیاری از معادلات ریاضی استفاده می کنند و تا به امروز بسیاری از مسائل سخت و پیچده ریاضی به دست مورچه ها حل شده است.مورچه ها حتی هنگام راه رفتن و جمع کردن آذوقه توانسته اند فرمول هاي ریاضی جدید و نوینی را به علم ریاضی بیافزايند. اين حشرات در علم ریاضی و

ادامه مطلب  

دهنی مورچه  

دیروز موقع برگشتنمون براي خودم پفک خریدم .یه چندتا دونه ازاونو خوردم و بقیشو تو یه نايلون پیچیدم وگذاشتم کنار بخاری(چون شمال همه چی زود نم میکشه).اتاقمو مرتب کردم و بیکار شدم بابا داشت مستند اقیانوس ها رو تماشا میکرد( و هردومون عاشق اين مستندیم  اقیانوس) پفکمو گرفتم و جلوی تلویزیون نشستم و دیدم بعله.پفکه شده خوراک مورچه هاي مردم آزار.کلی حرصم گرفت.آخه فقط چندتا دونه از پفک هاروخورده بودم .نشستم و خیلی راحت بقیه پفک هارو خوردم.دهنی مورچه بود

ادامه مطلب  

شگفتی های خلقت مورچه  

" شگفتیهاي خلقت مورچه"
                       
بنا بر نص صریح آیه 19 سوره نمل، وقتی حضرت سلیمان (ع) و همراهانش به وادی مورچگان وارد می شوند، مورچه اي می گوید: " اي مورچگان به لانه هاي خود داخل شوید که سلیمان و سپاهیانش شما را در هم نشکنند، در حالیکه( به عمل خود) آگاه نیستند."
با خواندن اين آیه سوالاتی در اذهان ايجاد می گردد که مورچه با چه وسیله اي صحبت می کند؟ اصلاً تشکیلات مورچه ها از چه قرار است؟ و با پاسخ به اين سوالات است که رازی از رازهاي آفرینش فاش

ادامه مطلب  

داستان حضرت سلبمان علیه السلام و مورچه  

در قرآن سوره اي داریم به نام نمل
که سبب نام گذارى آن، همان ذکر داستان مورچه و سلیمان است
که خداى تعالى ضمن چند آیه، داستان را نقل فرموده است:
سلیمان در حالی که روی تخت مخصوص نشسته بود با سپاه خود حرکت کرد.
به محلی رسیدند که مورچه ها در آنجا داراي تشکیلات بسیار عظیمی بودند. 
فرمانده ی مورچه ها به نام (ادجا) فرمان داد:
وقتی تخت سلیمان پیدا شد تمام مورچه ها بگریزند.
باد فرمان رئیس مورچه ها را به گوش سلیمان رساند، سلیمان خندید
و از خداوند خواست با

ادامه مطلب  

خداوند به یاد تمام مخلوقاتش هست  

روزی حضرت سلیمان (ع) در کنار رودخانه اي نشسته بود ، نگاهش به  مورچه اي افتاد که دانه گندمی را با خود به طرف رودخانه حمل می کرد.سلیمان (ع) همچنان به او نگاه می کرد که دید او نزدیک آب رسید.در همان لحظه قورباغه اي سرش را از آب رودخانه بیرون آورد و دهانش را گشود.مورچه به داخل دهان او وارد شد و قورباغه به درون آب رفت.سلیمان مدتی در اين مورد به فکر فرو رفت و شگفت زده فکر می کرد.ناگاه دید آن قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود.آن مورچه از د

ادامه مطلب  

تفاوت کودک بیش فعال با کودک کم تمرکز چیست؟  

 
تفاوت کودک بیش فعال با کودک کم تمرکز چیست؟
کودک بیش فعال علايم واضحی براي روانشناس و روانپزشک دارد. چنین کودکی علاوه بر توجه نکردن به محیط اطراف، گیج، خشمگین و پرخاشگر است و نمی تواند هیچ کاری را کامل کند و تنبیه می شود و اين تنبیه ها بر خشم و پرخاشگری اش می افزايد. کودک بیش فعال همچنین پرسش هاي نا به جاي زیادی مطرح می کند و بسیاری از کارهايش تکراری است.متاسفانه اصطلاح بیش فعالی میان خانواده ها مد شده است و آنها به محض اين که می بینند کودک شا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1