عشقم  

الان هوا خیلی سرده اقایییییی جونم خیلی خستس قربونش برم من الهی ، من خیلی عاشقشم،خیلی خوشبختم که اونو دارم،اقایییییی جونم برای من بهترین حس دنیاست،با هیچ چیز و هیچکس عوضش نمیکنم،هیچی و هیچ کس نمیتونه جلوی حسی که بهش دارمو بگیره من واقعا خیلی دوست دارم محمد،زندگیمی،من بدون توميميرم،ثانیه‌ای زندگی بدون تو مرگه اقایییییی جونم ، عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشق

ادامه مطلب  

؟؟؟؟  

این همه عشق عشق میکردیم همین؟؟؟
 
واقعا ک
 
اگر عشق همین بود.....
 
برای خودم متاسفم
 
مگر عشق همانی نبود ک اگر دنیا هم نابود شود ان میماند؟؟؟
 
پس کو ؟
 
عشقمان را میگویم....
 
دنیا ک سر جایش هست....
 
یا من نیستم یا تو
 
بگذار خودمان را گول بزنیم
 
این دروغ شیرین رو به حقیقت تلخ ترجیح میدم...
 
تحمل گریه تلخرو ندارم
 
عشقمان هست و من هنوز هم بدون توميميرم
 
مطمینم تو منتظر من هستی
 
این منم که ناز میکنم
 
بگذار دوباره خودم را گول بزنم
 
تو چشمت به در اس

ادامه مطلب  

خاطرات شیرین اما تلخ :/  

امروز تولدش بودخواستم سیم قبلمو بذارم روگوشیم شایدپیام بده گفتم بيخی ...خاستم بهش تبریک بگم بازم بيخیال شدم گفتم بره ب درک ...فقط خیلی خستم خیییییییییلی ...چقدراحت فراموش شدم ..خیلی راحت ..فکرشم نمیکردم ...خیلی خوب نقش بازی کرددمشگرم ..وقتی کنارش گذاشتم خیلی سختی کشیدم هرشب گریه تا دوهفته ..چقد من الپرازولام خوردم ک نفهمم...چقد اذیتم کرد ..هنوز ک هنوزه ازخواب میپرم ..هیچوقت فک نمیکردم یروزی انقد ازش بترسم انقد ازش فرار کنم انقد ازش بدم بياد انقد

ادامه مطلب  

.....  

حالم بده.....
دلم  تنگشده....
امشبم مث شبای دیگه،رو تختم دراز میکشم و بازم فکر میکنم به بودنتون به حرفاتون.....تا ی قطره اشک اشنا گونه هامو لمس کنه و بازم میشکنم،مثل همیشه.....
ولی....
من عادت کردم که کسی نگرانم نباشه عادت کردم کسی سراغمو نگیره کسی نازمو نکشه عادت کردم تنها باشم تا بعد کسی منت محبتشو روم نزاره عادت کردم پی خیلی کارارو نگیرم عادت کردم دلتنگ بشم و دلتنگم نشن عادت کردم بي دلیل بخندم و بادلیل گریه کنم عادت کردم بفهمم و فهمیده نشم درک کنم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1