حضور استاد حسین یوسفی در کانون شرق تهران

استاد حسین یوسفی ، نایب رئیس و سرمربی تیم ملی سبک جهانی دابل فول کنتاکت فدراسیون ورزشهای رزمی طی بازدید از کانون قهرمانی شرق تهران ویژه نونهالان و نوجوانان منخب مناطق، ضمن رضایت از پیشرفت این عزیزان سخنانی در مورد اهمیت برنامه ریزی و اخلاق در این رشته ورزشی ایراد نمودند. 

 

 

 

 

استاد حسین یوسفی در کانون قهرمانی سبک دابل فول کنتاکت

 

 

 

 

کانون سبک دابل فول کنتاکت

 

 

 

 

 


استاد مهندس حسین یوسفی