بازدید استاد رضا یوسفی و استاد حسین یوسفی از کانون قهرمانی امید

استاد رضا یوسفی رئیس و بنیانگذار سبک دابل فول کنتاکت و استاد حسین یوسفی نایب رئیس سبک و سرمربی تیم ملی پنجشنبه 3 تیرماه 1395 از کانون امید تهران بازدید بعمل آوردند.

بازدید استاد رضا یوسفی و استاد حسین یوسفی از کانون امید

 

کانون قهرمانی امید - سبک دابل فول کنتاکت

 

 

استاد حسین یوسفی در بازدید از کانون امید تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


استاد مهندس حسین یوسفی